Hľadáme pozemky, chalupy a chaty na pekných miestach NA PREDAJ!

To „naj“ z našej ponuky ubytovania na Slovensku

Členstvo v Klube Literárnej a prázdninovej spoločnosti Tricio
Najväčšie mestá Slovenska podľa počtu obyvateľov
NAJVÄČŠIE MESTÁ SLOVENSKA PODĽA POČTU OBYVATEĽOV
Najväčšie mestá Slovenska podľa počtu obyvateľov
Najväčšie mestá Slovenska podľa počtu obyvateľov
 
Najväčšie mestá Slovenska podľa počtu obyvateľov

O tom, že Bratislava je najväčšie mesto na Slovensku vie azda každý z nás. Viete však, ktoré sú ďalšie najväčšie mestá na Slovensku podľa počtu obyvateľov, a čím sú jedinečné?

Na Slovensku sa nachádza celkom 138 miest a 2883 obcí, ktoré sú súčasťou 79-tich okresov a 8-mich samosprávnych krajov.
Poďte sa s nami pozrieť, ktorých 10 miest je na Slovensku podľa počtu obyvateľov najväčších.


Bratislava – hlavné mesto Slovenska – naše najväčšie slovenské mesto

Bratislava je hlavné mesto Slovenska, spolu s Košicami sú jedinými dvomi veľkomestami na Slovensku.
Bratislava sa rozprestiera na západnom Slovensku, na oboch brehoch rieky Dunaj. Od r. 1919 je hlavným mestom Slovenskej republiky.
Bratislava je mestskou pamiatkovou rezerváciou s národnými kultúrnymi pamiatkami Bratislavský hrad, Slavín, budova Academie Istropolitana, hrad Devín.

V súčasnosti je Bratislava sídlom prezidenta a Národnej rady, vedeckých, kultúrnych a hospodárskych inštitúcií.
V Bratislave sa nachádzajú významné školské inštitúcie - Univerzita Komenského, Slovenská technická univerzita, Vysoká škola výtvarných umení, Vysoká škola múzických umení, kultúrne inštitúcie Slovenské národné divadlo, Slovenské národné múzeum, Slovenská národná galéria a Slovenská národná filharmónia, a vedecké inštitúcie – Slovenská akadémia vied, vedecko-výskumné ústavy,...

Turistami najnavštevovanejšou časťou je Staré mesto, ktoré sa nachádza medzi bývalými mestskými hradbami. Medzi architektonické skvosty Starého mesta patrí Dóm sv. Martina, Primaciálny palác, Mirbachov palác, Grassalkovichov palác, budova Starej radnice, Michalská brána, Slovenské národné divadlo,
Okrem historických pamiatok sa tu nachádza množstvo reštaurácií, barov, galérií, veľvyslanectiev či štátnych inštitúcií.


Košice – metropola východného Slovenska – druhé najväčšie slovenské mesto
Košice sú druhým najväčším mestom na Slovensku. V minulosti boli Košice dôležitou križovatkou obchodných ciest a tento štatút si zachovali dodnes – pre turistov majú veľký význam ako železničný uzol a medzinárodné letisko.

Historické centrum Košíc je najväčšou kultúrno-pamiatkovou rezerváciou na Slovensku. Medzi najznámejšie pamiatky Košíc patrí gotický Dóm sv. Alžbety, Jakabov palác, Kaplnka sv. Michala, Stoličný dom, mestské hradby, Stará radnica, súsošie Immaculata – morový stĺp, Urbanova veža, Biskupský palác, Divadlo Janka Borodáča, Kráľovský dom, Miklušova väznica, ale tiež zoologická záhrada, botanická záhrada či detská železnica v Čermeľskom údolí, ktorá je najstaršou a jedinou svojho druhu na Slovensku.

Od r. 1992 prebieha v Košiciach masívna rekonštrukcia historického jadra, ktorá vracia mestu pôvodný nádych a neoceniteľnú krásu.


Prešov – tretie najväčšie slovenské mesto
Prešov je tretím najväčším mestom na Slovensku, zároveň je považovaný za metropolu rázovitého severovýchodného regiónu Šariš. Rozprestiera sa v Košickej kotline a obklopuje ho Šarišská vrchovina a Slánske vrchy. Cez Prešov pretekajú rieky Sekčov a Torysa. Cez jeho územie vedú dôležité medzinárodné cestné a železničné trate do Poľska a na Ukrajinu.

Historické jadro Prešova je od r. 1950 národnou kultúrnou pamiatkou, čím sa zaraďuje medzi najstaršie pamiatkové rezervácie na Slovensku.
Medzi najvýznamnejšie pamiatky Prešova patrí Konkatedrála sv. Mikuláša – tretia najväčšia sakrálna stavba na Slovensku, Grécko-katolícky kostol sv. Jána Krstiteľa, so vzácnou replikou Turínskeho plátna, radnica, postavená v 15. storočí, ktorá je dnes sídlom primátora a mestského úradu, Neptúnová fontána z 19. storočia, jediná zachovalá cisterna, ktorá v 19. storočí slúžila ako zdroj pitnej vody, barokové súsošie Immaculata z polovice 18. storočia, ktoré je v súčasnosti dominantou Hlavného námestia, či Bosákova banka, najkrajšia secesná budova v meste (1923 – 1924).
V blízkom okolí Prešova sa nachádza Národná kultúrna pamiatka Solivar, unikátny komplex technických objektov zo 17. storočia, ktorý slúžil na čerpanie a varenie soli zo soľanky, či slávne dubnícke opálové bane, z ktorých pochádza najväčší opál na svete alebo tiež Šarišský, Kapušanský, či Zbojnícky hrad.

V Prešove tiež nájdete Šarišskú galériu, Divadlo Jonáša Záborského, Krajské vlastivedné múzeum, alebo tiež Múzeum vín.


Nitra – štvrté najväčšie slovenské mesto
Nitra je považovaná za historicky najstaršie mesto na Slovensku. Prví Slovania prišli na jej územie koncom 5. storočia, v časoch Veľkomoravskej ríše bola Nitra povýšená na mesto.
Nitra mala v minulosti veľmi dôležitú hospodársku, politickú i vojenskú úlohu, v súvislosti so vznikom Veľkomoravskej ríše a misijným pôsobením solúnskych bratov Cyrila a Metoda sa stala tiež dôležitým medzinárodným strediskom.
V súčasnosti je významným centrom slovenského poľnohospodárskeho školstva a vedy.

Nad mestom Nitra sa týči mohutný vápencový vrch Zobor, v jeho lesoch sa nachádzajú zvyšky starobylého hradiska.
Cez mesto Nitra preteká rovnomenná rieka Nitra.

V Nitre sa nachádza 139 kultúrnych pamiatok a 1 národná kultúrna pamiatka.
Na skalnom brale nad meandrom rieky Nitra sa nachádza areál Nitrianskeho hradu, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou a zároveň najvýznamnejším stavebným súborom mesta Nitra.
Jadrom nitrianskeho hradu je Katedrála sv. Emeráma, ktorá pozostáva z románskeho kostola postaveného v 11. storočí, gotického Horného kostola, postaveného v 14. storočí a najmladšieho barokového Dolného kostola, postaveného v 17. storočí. V hradnom areáli sa nachádza tiež Vazulova veža, Diecézne múzeum, Veľký seminár, Malý seminár, Immacculata – morový stĺp, hospodárske budovy, vstupná brána s prejazdom, ranobarokové opevnenie a prístupné sú i kazematy, so vstupom každých 20 minút. Nitriansky hrad je dnes sídlom Archeologického ústavu SAV a nitrianskeho biskupstva.

Okrem Nitrianskeho hradu sa však v Nitre nachádzajú i mnohé ďalšie významné kultúrno-historické pamiatky, ako napr. Mestský dom, Župný dom a Nitrianska galéria, Ponitrianske múzeum na Svätoplukovom námestí, Kostol sv. Michala, Divadlo Andreja Bagara na Svätoplukovom námestí, Židovská synagóga, Židovské múzeum, Kalvária, Misijný dom Matky Božej, Misijné múzeum, Slovenská poľnohospodárska univerzita, Univerzita sv. Konštantína Filozofa, Agrokomplex Nitra,...

Nitra je každoročne dejiskom mnohých významných spoločenských udalostí, z ktorých najznámejšie sú medzinárodný akademický festival folklórnych súborov Akademická Nitra, medzinárodný divadelný festival Divadelná Nitra, medzinárodný festival sakrálnej hudby Musica Sacra, cyrilo-metodské slávnosti Nitra, milá Nitra, Nitrianska hudobná jar, Nitrianske kultúrne leto, Nitrianska hudobná jeseň, Vianočné trhy na Svätoplukovom námestí, celoročne organizované výstavy na výstavisku Agrokomplex Nitra.


Žilina – piate najväčšie slovenské mesto

Žilina je metropolou v severnej časti stredného Slovenska, s počtom obyvateľov 84 675 (k 31.5.2010, zdroj wikipedia) je 5. najväčším mestom Slovenska.
Žilina leží na sútoku rieky Váh s riekami Rajčanka a Kysuca, od východu na západ Žilinou preteká najdlhšia rieka na Slovensku – Váh.
Prvá písomná zmienka o Žiline ako meste pochádza z roku 1208.

Žilina je dôležitým hospodárskym, administratívnym a kultúrnym centrom stredného Slovenska.

Najvýznamnejšou časťou mesta od jeho vzniku bolo historické jadro, ktoré je od r. 1987 vyhlásené za mestskú pamiatkovú rezerváciu. Historické jadro Žiliny prešlo niekoľkými architektonickými etapami vývoja, nachádzajú sa tu sakrálne stavby, gotické či renesančné meštiacke domy, ale i klasicistické či secesné budovy, ktoré dotvára súčasná výstavba.

Historicky najcennejším pamiatkovým celkom v Žiline je Mariánske námestie štvorcového tvaru spolu s deviatimi ulicami, ktoré doňho ústia a ďalšími dvanástimi ulicami, ktoré na ne nadväzujú. Mariánske námestie bolo približne od polovice 13. storočia významným centrom trhov, obchodu, remeselnej výroby a neskôr i sídlom žilinskej samosprávy a najvýznamnejších či najbohatších obyvateľov Žiliny.

Na Mariánskom námestí možno obdivovať Mestskú radnicu, Kostol sv. Pavla apoštola a kláštor jezuitov, Dolný val – časť námestia, ktorá vznikla podľa opevnenia, obklopujúceho mesto v 15. storočí, renesančnú Burianovu vežu – zvonicu rímsko-katolíckeho farského kostola, mestské divadlo.

V širšom okolí Žiliny sa nachádza Budatínsky zámok, ktorý je v súčasnosti sídlom Považského múzea, Považská galéria umenia, Štátny komorný orchester Žilina, Dom umenia Fatra, či centrum súčasného umenia a kultúrno-sociálnych aktivít Stanica Žilina-Záriečie. Ďalej sa tu nachádza Žilinský mestský park, Žilinská univerzita, či sochy mnohých významných dejateľov, napr. Socha sv. Cyrila a Metoda, Pamätník Jozefovi Michalovi Hurbanovi, či bronzová busta generála M. R. Štefánika na Štefánikovom námestí.


Banská Bystrica - šieste najväčšie slovenské mesto
Mesto Banská Bystrica sa rozprestiera medzi Kremnickými vrchmi, Starohorskými vrchmi a Poľanou. Banská Bystrica je tiež označovaná za srdce stredného Slovenska.
História mesta Banská Bystrica sa začala písať v 13. storočí, kedy kráľ Belo IV. povýšil pôvodnú osadu Bystrica v r. 1255 na mesto a zároveň jej priznal práva na ťažbu surovín.
Banská Bystrica sa do dejín Slovenska zapísala ako významné banské mesto, ťažila sa tu najmä meď, železo a striebro.

29. augusta 1944 sa Banská Bystrica zapísala do dejín Slovenska vyhlásením Slovenského národného povstania. Po oslobodení mesta sa 26. marca 1945 stala Banská Bystrica jedným z troch najdôležitejších hospodársko-administratívnych centier Slovenska.

V r. 1955 bolo historické jadro Banskej Bystrice vyhlásené za mestskú pamiatkovú rezerváciu. Medzi najvýznamnejšie pamiatky mesta patrí areál mestského hradu – Barbakanu, námestie Slovenského národného povstania s Mariánskym stĺpom a šikmou hodinovou vežou. Námestie lemujú historické meštianske domy, z ktorých najvýznamnejší je Thurzov dom, v ktorom sídli Stredoslovenské múzeum a renesančný Beniczkého dom.
Mestský hrad bol zaradený medzi národné kultúrne pamiatky Slovenska.

Námestie SNP je spojené s Námestím Štefana Moyzesa, na ktorom sa nachádza kostol Svätého Kríža a kostol Panny Márie, Stará radnica, Matejov dom, Slovenská galéria, či zvyšky mestského opevnenia.

2. svetovú vojnu dokumentuje Múzeum Slovenského národného povstania, vedľa ktorého sa nachádza Vojenský park, s tankami, delami či skutočným vojenským lietadlom.

1. júla 1992 bola v Banskej Bystrici založená Univerzita Mateja Bela, čím sa Banská Bystrica stala jedným z významných centier vysokoškolského vzdelávania na Slovensku.

Okolie Banskej Bystrice ponúka svojim návštevníkom výborné možnosti pre turistiku, rekreáciu či šport. Jej návštevníci by v žiadnom prípade nemali vynechať horskú obec Špania dolina, považovanú za klenot ľudovej architektúry, Harmaneckú jaskyňu, Národný park Nízke Tatry, alebo tiež hrad v Slovenskej Ľupči.


Trnava - siedme najväčšie slovenské mesto
Trnava je jedným z najvýznamnejších stredísk rímsko-katolíckej cirkvi na Slovensku, vďaka množstvu kostolov sústredených na pomerne malom území mesta dostala prezývku „Slovenský Rím“.

Prvá písomná zmienka o Trnave je z r. 1211, za vlády uhorského kráľa Bela IV. jej boli udelené výsady kráľovského mesta, ktoré sa z postupne z poľnohospodárskeho centra začalo transformovať na centrum obchodu, výroby a remesiel.
V 16. storočí plnila Trnava funkciu náboženského a kultúrneho centra Slovenska a v 17. storočí, v čase stavovských povstaní, požiarov a vojen, bola v Trnave Petrom Pázmáňom založená Trnavská univerzita, ktorá spravila z Trnavy dôležité univerzitné mesto celoeurópskeho významu.

V r. 1792 založil Anton Bernolák v Trnave Slovenské učené tovarišstvo, v r. 1831 vzniklo v Trnave Trnavské divadlo.

Historické centrum Trnavy je mestskou pamiatkovou rezerváciou, stretáva sa tu súbor jedinečných architektonických štýlov, ktorý sa formoval počas niekoľkých storočí.
Okrem množstva známych trnavských kostolov tu možno vidieť Trojičné námestie s 57 m vysokou mestskou vežou, a Súsoším Najsvätejšej Trojice, mestskú radnicu.
Historicky najstarším námestím v Trnave je Námestie sv. Mikuláša s gotickým Dómom sv. Mikuláša a Domom hudby s Pamätnou izbou Mikuláša Schneidera Trnavského.
Na Univerzitnom námestí sa nachádza barokový komplex budov Trnavskej univerzity i univerzitný katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa s jedným z najväčších drevených oltárov v Európe.

V Trnave sa nachádza i Divadlo Jána Palárika, Galéria Jána Koniareka, Knižnica Juraja Fándlyho, Západoslovenské múzeum, Židovská synagóga, a tiež Trnavská univerzita, Univerzita sv. Cyrila a Metoda a Materiálovotechnologická fakulta STU.

Trnavu však okrem pamiatok preslávil i popredný futbalový klub FC Spartak Trnava.


Martin - ôsme najväčšie slovenské mesto
Mesto Martin sa rozprestiera na severe Turčianskej kotliny, na brehoch rieky Turiec, neďaleko geografického stredu Európy.

Hoci prvá písomná zmienka o Martine je z r. 1284, mesto sa začalo rozvíjať až v období stredoveku. V 2. polovici 19. storočia sa Martin stal centrom prebúdzajúceho sa národného i politického hnutia. V Martine vznikla v r. 1863 Matica slovenská a bolo tu tiež založené jedno z prvých troch slovenských gymnázií.

Martin sa stal kolískou slovenského kníhtlačiarenstva, časopisectva, ochotníckeho divadelníctva a centrom slovenského kultúrneho a vedeckého života. Pôsobili tu významné osobnosti slovenskej politiky, jazykovedy, vzdelanosti, umenia, prírodovedy, ktoré z Martina vytvorili centrum slovenského národného a spoločenského hnutia.

V meste Martin sa nachádza množstvo kultúrnych pamiatok na osobnosti, ktoré v tomto meste pôsobili a žili, medzi najvýznamnejšie patria Pamätný dom J. G. Tajovského, v ktorom spolu s Jozefom Gregorom Tajovským žila i jeho manželka, novinárka a spisovateľka Hana Gregorová, Pamätná vila J. C. Hronského, v tom čase správcu Matice slovenskej, ktorá pod jeho vedením nadobudla hospodársky základ pre svoju činnosť, Pamätný Beňuškov dom, ktorý slúžil ako prvé sídlo Matice slovenskej, kým tento spolok nemal postavenú vlasnú budovu Matice slovenskej, Pamätná vila Eleny Maróthy-Šoltésovej, spisovateľky, redaktorky a publicistky, ktorá v nej žila i zomrela, Pamätný dom Štefana Krčméryho, spisovateľa, básnika, prekladateľa a tajomníka Matice slovenskej, ktorý sa tiež pričinil o rozvoj ochotníckeho divadla v Martine, I. a II. Budova Matice slovenskej, Slovenské národné múzeum s botanickou záhradou, Múzeum Martina Benku, Župný dom – Turčianska galéria a jednou z najnavštevovanejších pamiatok mesta Martin je tiež Národný cintorín, na ktorom sú pochované mnohé významné slovenské osobnosti, ktoré v Martine pôsobili a žili, ako napr. Karol Kuzmány, Janko Kalinčiak, či Viliam Paulíny – Tóth, ale boli sem tiež prevezené telesné pozostatky významných národných dejateľov z celého Slovenska i zo zahraničia, napr. Martina Kukučína zo Záhrebu, Janka Kráľa zo Zlatých Moraviec, Janka Jesenského z Bratislavy, i Jozefa Cígera Hronského z Argentíny a ďalších..


Trenčín - deviate najväčšie slovenské mesto
Mesto Trenčín sa rozprestiera na západnom Slovensku, na rieke Váh a patrí nielen medzi najväčšie mestá Slovenska, ale tiež medzi najstaršie.
Podľa viacerých archeologických nálezov bol Trenčín osídlený už v dobe kamennej.
V r. 179 tu Rimania pod vedením Marka Aurélia zvíťazili nad Kvádmi, z tohto obdobia nám prítomnosť rímskych legionárov pripomína pamätná doska na Trenčianskom hrade.
V období Veľkomoravskej ríše patril Trenčín k Nitrianskemu kniežatstvu, najväčšieho rozmachu mesto dosiahlo za vlády Matúša Čáka, ktorý vládol takmer nad celým územím dnešného Slovenska. V období stredoveku získal Trenčín rôzne výsady a práva, v r. 1412 bol povýšený kráľom Žigmundom na slobodné kráľovské mesto.
V 19. storočí, po dokončení Považskej železnice, sa stal Trenčín dôležitým priemyselným a obchodným centrom, po 2. svetovej vojne sa tu začalo formovať výstavníctvo.

V súčasnosti je Trenčín dôležitým centrom obchodu, kultúry i vzdelanosti.

Dominantou mesta je Trenčiansky hrad s opevnením a priliehajúce reprezentačné gotické paláce – Matúšov, Ľudovítov, Barborin, a kaplnka. Trenčiansky hrad je národnou kultúrnou pamiatkou, postavený bol v r. 1111.
Na opevnenie hradu nadväzuje mestské opevnenie s dvoma bránami, ktoré tvorí jednotný fortifikačný systém.
Na Trenčianskom hrade sa nachádza i známa, 80 m hlboká, Studňa lásky, opradená legendou o obrovskej láske tureckého šľachtica Omara ku krásnej Fatime, ktorá bola zajatkyňou trenčianskeho hradného pána. Omar, aby svoju milú vyslobodil, sľúbil hradnému pánovi, že do tvrdej skaly na Trenčianskom hrade vykope studňu. Studňu vykopal a svoju milú si napokon odviezol so sebou domov. Od tej doby vraj stojí na hrade studňa a nazýva sa Studňou lásky.

Pod Trenčianskym hradom sa rozprestiera Mierové námestie, s barokovým Piaristickým kostolom a kláštorom, Župným domom, v ktorom sídli Trenčianske múzeum a Mestskou vežou, nazývanou tiež Dolná brána, ktorou sa z Mierového námestia dostanete na Štúrovo námestie.
Na Štúrovom námestí sa nachádza Židovská synagóga, ako i známa fontána so sochou vodníka.
V Trenčíne tiež sídli Trenčianska univerzita. Medzi najnavštevovanejšie podujatia, ktoré sa každoročne v Trenčíne konajú patrí okrem viacerých medzinárodných výstav tiež hudobný festival Pohoda a Medzinárodný filmový festival v neďalekom kúpeľnom meste Trenčianske Teplice.


Poprad - desiate najväčšie slovenské mesto
Poprad nám uzatvára desiatku najväčších miest na Slovensku. Je zároveň najväčším mestom Spiša a tiež vstupnou bránou do Vysokých Tatier.
O osídlení územia mesta Poprad už v období praveku svedčia archeologické nálezy v Gánovciach. Prvé písomné zmienky o meste Poprad sa zachovali z 13. storočia. Spočiatku bol Poprad malou obcou na križovatke dôležitých obchodných ciest, bol tiež súčasťou provincie spišských miest, v 18. storočí mu bolo udelené trhové právo.
S objavovaním Tatier sa Poprad začal dostávať do povedomia, a s postupným pripojením okolitých obcí Spišská Sobota, Veľká, Stráže pod Tatrami a Matejovce, sa z Popradu stalo administratívne, kultúrne a hospodárske centrum regiónu Spiš.

Keďže sa mesto Poprad skladá z 5 spišských mestečiek, je považované za mesto s najväčším počtom kostolov na Slovensku.

Najvýznamnejšou pamiatkovou zónou Popradu je jeho mestská časť Spišská Sobota, vyhlásená za mestskú pamiatkovú rezerváciu. Na námestí sa nachádza goticko-renesančný rímskokatolícky Kostol sv. Juraja s hlavným oltárom od Majstra Pavla z Levoče a piatimi neskorogotickými krídlovými oltármi. Vedľa kostola stojí renesančná zvonica a tiež radnica. Námestie lemujú meštianske domy postavené v gotickom štýle.

V centre mesta Poprad, na Námestí sv. Egídia sa nachádza ranogotický Kostol sv. Egídia, postavený v 13. storočí s nástennými maľbami z 15. storočia. V blízkosti kostola je renesančná zvonica z r. 1658. V parku na Vajanského ulici stojí Podtatranské múzeum s cennou expozíciou nálezov z neďalekých Gánoviec.

Poprad je každoročne dejiskom Popradskej kultúrnej jari, Popradského kultúrneho leta, Popradskej kultúrnej jesene, a Popradskej kultúrnej zimy. Od r. 1993 sa v meste Poprad pravidelne koná Medzinárodný festival horských filmov.Máte svoje obľúbené mesto na Slovensku?
Napíšte nám o ňom. Tešíme sa na vaše komentáre.

Súťaž o hodnotné výhry!!!
Zapojte sa do našich súťaží o hodnotné výhry a vyhrajte. Viac na NAŠE SÚŤAŽE O PEKNÉ VÝHRY - pošlite nám Vaše správne odpovede a vyhrajte s Triciom.


Slovenskedovolenky na Facebooku

Autorka textu: Veronika Shaughnessy
Zdroj: wikipedia, bratislava.sk, kosice.sk, presov.sk, nitra.sk, zilina.sk, banskabystrica.sk, trnava.sk, martin.sk, trencin.sk, poprad.sk

Foto: inet

 

Ďalšie články s témou Informácie o Slovensku

 


 


 

Túžite po vlastnej chate alebo chalupe? Pozrite si naše chaty a chalupy na predaj.

Naša Literárna a prázdninová spoločnosť Tricio je hlavným sponzorom Autorskej školy Literario (ako vydať knihu, ako napísať knihu)

Chcete si postaviť vlastnú drevenicu? Pozývame vás na vzorovú Tricio - drevenicu

Poradíme vám Ako si založiť cestovnú kanceláriu , Ako prosperovať vďaka talentu, Ako podnikať cez internet - pozrite si naše vzdelávacie aktivity


Komentáre k článku

stella čajkovska
komentare k članku

je to dobrý článok.

dodo
amerika

to je dobre

Busta spiryt nia
Košice

Košice je najkrajšie mesto na SR to je moj domov anigdi stade nieodidem aj kebo nieviem čo boli lebo toje moja krajina a moj domov toto je najkrašie mesto na svete

jozef cigán
rómovia

Čo to vy do p**i vypravate

Pridať komentár

Meno:
Email:
Nadpis:
Komentár:
Kontr.otázka:      (Odpíšte číslo z obrázku)
Komentár bude zverejnený do 24 hodín, ak nebude obsahovať vulgarizmy alebo iné nevhodné výrazy.
 
Najväčšie mestá Slovenska podľa počtu obyvateľov
 
odporúčame: pobyty so zľavou | darčekové poukazy | dovolenka s deťmi | ubytovanie so psom | historické hotely | romantické pobyty | predaj leteniek | lyžovačka na Slovensku | ubytovanie na Liptove | vlastná drevenica | pozemky na predaj | chata na Liptove | výstavba dreveníc – drevenice | kam na Slovensku | chaty a chalupy na predaj | letná dovolenka s deťmi | malé chaty na Slovensku | lacné chaty | penzión pri jazere | veľké chaty na Slovensku | Knihy o Slovensku | Výlety v okolí Bratislavy | Levický hrad a okolie | Banská Štiavnica a okolie | Kalvária pri Banskej Štiavnici | Svätý Anton | Okolie Banskej Štiavnice | Revištské Podzámčie | Čierny Balog a Dobročský prales | Čierny Balog a Vydrovská dolina | Krásna Hôrka - hrad | Betliar - kaštieľ | Vysoké Tatry | Pieniny | Pieniny - Stará Ľubovňa | Spišský hrad | Liptov | Orava | Vlkolínec | Špania dolina | Martin a okolie | Kremnica a hrad | Bojnice a hrad | Strečno - hrad | Javorníky a Malá Fatra | Trenčín a Trenčianske Teplice | Gazdovský dvor na Myjave | Komárno – Európske námestie | Filmy o Slovensku
© 2003-2012 - www.slovenskedovolenky.sk - všetky práva vyhradené!
Akékoľvek publikovanie obsahu týchto stránok je povolené len s písomným súhlasom majiteľa portálu.
Tricio Literary & Holiday Company, s.r.o.

partneri:

                    

Chcete vydať knihu? Pomôžeme vám!